Učíme se v nových učebnách

V rámci výzvy č. 47 IROP byl vytvořen projekt na modernizaci odborných učeben. Dlouhé čekání, zdali obdržíme finanční prostředky, či nikoli, se vyplatilo.

Od ledna se naši žáci učí v nových půdních prostorách, kde vznikla učebna přírodních věd s laboratoří a učebna informatiky s animačním studiem. Každý žák má k dispozici svůj stolní počítač nebo tablet. V nových učebnách je k dispozici také dataprojektor, vizualizér, multifukční dotyková tabule, robotické stavebnice, elektronické mikroskopy a mnoho dalších pomůcek, které se stanou podpůrným prostředkem pro moderní vzdělávání a zvyšování zájmu žáků o přírodovědné obory.

Ve 2. patře prošla kompletní rekonstrukcí a modernizací IT vybavením další učebna informatiky.

V přízemí hlavní budovy vznikla jazyková laboratoř s 26 místy. Žákovská pracoviště obsahují sluchátka a osobní notebook. Žáci mohou poslouchat text, nahrávat svůj projev v cizím jazyce nebo třeba pracovat ve skupinách, aniž by opustili svá místa. Pro zpestření výuky si mohou díky karaoke i zazpívat.

 

 

 

 

Rozvíjíme klíčové kompetence

Milý žáci, ve 2. pololetí bude pokračovat projekt Rozvíjíme klíčové kompetence. Jedná se zejména o doučování a čtenářský klub. Více informací s přihláškou najdete v příloze. Tento dvouletý projekt bude ukončen v červnu 2019.

Nyní připravujeme novou žádost, abychom mohli od září spustit jeho pokračování, opět na dva roky.

přihláška IV

Pozvánka na výstavu

Vážení rodiče, milí žáci, zveme Vás na výstavu prací s názvem Akademie přírody, kterou organizuje Západočeská galerie v Plzni a Masarykova základní škola Zruč-Senec. Výstava bude zahájena 22. ledna v 17 hodin a potrvá do 3. února 2019, zpřístupněna bude denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Těšíme se na setkání s Vámi.

Plakát Naše krajina_výstava ZŠ Zruč-Senec (2)

PF 2019

Krásné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví, úspěchů a osobní pohody v novém roce přejí zaměstnanci Masarykovy ZŠ Zruč-Senec:-).

Docházkový systém žáků

Vážení rodiče,
vedlejší aktivitou projektu Modernizace odborných učeben bylo zřízení docházkového systému. Přes Vánoce dojde k propojení docházkového systému a systému na objednávání jídel. Dne 3. ledna 2019 žáci obdrží od svých třídních učitelů bezplatně nové čipy oproti podpisu, který už bude takto nakonfigurovaný. Vzhledem k tomu, že je čip hrazen z projektu, je stále majetkem školy a žákům je pouze propůjčen. V případě ztráty bude požadována jeho úhrada je výši 150 Kč. Ukončí-li žák PŠD nebo přestoupí na jinou školu v průběhu vzdělávání, čip vrátí třídnímu učiteli.
V průběhu ledna dále dojde k nastavení oprávněnosti přístupů žáků do obou budov a odborných učeben. Propojí se komunikační systém Škola online s docházkovým systémem. Rodič bude přesně vědět, kdy dítě do školy přišlo, a zda je ve škole přítomno. Přítomnost žáka ve škole bude hromadně ukončena v souladu s rozvrhem hodin, pokud neodejde v průběhu vyučování např. k lékaři. Bude mu umožněn odchod a průchod šatnami, který systém zaznamená.
Pro rodiče i nadále platí vstup do budovy hlavními vchody (nikoli postranním), zde jsou videozvonky do tříd, ŠD, ředitelny a ke správci.
Tímto krokem bychom rádi zajistili co možná nejvyšší míru bezpečnosti a ochrany našich žáků.
Odborné učebny přírodních věd, jazyková učebna a dvě učebny informatiky budou žáci využívat již po Vánocích. Rodiče zveme na jejich prohlídku, která proběhne v den jarních třídních schůzek.
Děkujeme všem, kteří se na projektu podíleli a věříme, že materiální podmínky se stanou dobrou devizou pro základy vzdělávání žáků.

Vedení a zaměstnanci školy