Informační brožurka „Čím budu?“

Nová brožura Čím budu 2020/21 – ke stažení zde

Pozvánka na TA a akce školy

Vážení rodiče,
zveme Vás na třídní schůzky, které se budou konat dne 26. 11. 2019 v prostorách školy. Pro rodiče žáků 1. stupně od 16.00 hodin, pro rodiče žáků
2. stupně od 17.00 hodin.

Přijměte naše pozvání na tradiční výstavu Sladké Vánoce školní družiny v Restauraci U Drudíků ve dnech 29. 11. 2019 (17 – 20h), 30. 11. 2019 (10 – 18h) a 1. 12. 2019 (10.00 – 15.00h). Dále na výstavu Vánoční zvonění v pavilonu ZŠ a rozsvícení vánočního stromku s ohňostrojem dne 4. 12. 2019 od 17.00 hodin.

 

Informace k volbě povolání

V souvislosti s výběrem střední školy máme naplánováno několik akcí.

V pondělí 4. listopadu 2019 navštíví žáci 9. ročníku v rámci ukázkového dne Střední školu informatiky a finančních služeb v Plzni. Akce je stejně jako vloni plně hrazena z projektu. V 8 hodin nás autobus dopraví na místo a cca kolem 12.30 nás přiveze zpět ke škole. Výuka neodpadá, učí se část první hodiny a odpolední vyučování. Během ukázkového dne nejprve žáky společně přivítají zástupci SŠ a řeknou základní informace o oborech, které tu lze studovat. Poté se žáci rozdělí na dvě skupiny a vydají s pedagogy školy na prohlídku jednotlivých tříd, v niž probíhá výuka, a dalších souvisejících prostor (jídelna, tělocvična…). Pro žáky by měla být zajištěna menší svačina a pití. Na závěr akce proběhne krátká reflexe, popřípadě bude čas na zodpovězení dotazů. Žáky doprovodí třídní učitelé a výchovná poradkyně.

Aktiv pro rodiče vycházejících žáků a žáků, kteří se budou hlásit na víceletá gymnázia, se uskuteční v úterý 3. prosince od 16.30 hodin ve třídě 4. A (přízemí hlavní budovy).

Na Úřad práce v Plzni se vypraví žáci 9. ročníku se svými třídními učiteli v pondělí
9. prosince 2019.
Předem je vhodné vědět, o jakých SŠ nebo oborech uvažuji a jaký byl prospěch na vysvědčení z 8. ročníku. Pracovnice IPS ÚP budou mít pro žáky aktuální informace o uplatnění daného oboru na trhu práce. Lze si též sjednat individuální konzultaci, např. i s rodiči.

V odkazu zde najdete přehled Dnů otevřených dveří SŠ včetně kontaktů na pracovníky pro informace.

Zatím není k dispozici finální verze brožury Čím budu. Jakmile bude zveřejněna, najdete ji na webových stránkách školy. Zatím každý žák 9. ročníku dostal Atlas škol, který slouží spíš k předběžné orientaci žáků i rodičů. I zde najdete kontakty a termíny Dnů otevřených dveří. Avizované změny v oborech studia SŠ najdete zde  Další materiál IPS ÚP Plzeň určený žákům a rodičům je v odkazu zde

Přihlášky ke vzdělávání ve SŠ s vyplněným prospěchem budou předávány rodičům během února 2020. Termíny budou upřesněny na aktivu 3. 12. 2019. Spolu s přihláškami obdrží rodiče i Zápisový lístek. Stejně jako v předešlých letech si žáci v prvním kole podávají nejvýše dvě přihlášky.

Mgr. R. Černá, zástupkyně ředitele

Venkovní výtah a modernizace učebny pracovní výchovy

Během letních prázdnin byly provedeny stavební úpravy, investovalo se do moderního vybavení odborných učeben pracovní výchovy a do zajištění bezbariérovosti školy.

V rámci projektu s názvem Modernizace učebny pracovní výchovy, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0009991, vznikla učebna pracovní výchovy s kreslírnou, keramická dílna a nové skladovací prostory.

Zároveň vznikl u hlavní budovy prosklený výtah, který spojuje suterén a odborné učebny v podkroví. Celkové náklady se vyšplhaly na 6,5 milionu korun, z čehož poskytnutá dotace činila 5 milionů korun.

Rád bych poděkoval Ing. Královi a členům zastupitelstva obce Zruč-Senec za spolupráci, spolupodílení se na finančním zajištění akce a firmám, které si v nabitém letním programu našly čas na naši školu a byly ochotny s námi narychlo navázat spolupráci. Jedná se o Výtahy VOTO s.r.o., Senco Chaloupek s.r.o., Elektromontáže Štaif s.r.o., FANDA DO PODLAH, Abel C&C s.r.o., Vodoinstalatérství Václav Mašek a EFG CZ spol. s r.o.

V případě náhlých zdravotních omezení nebo poúrazových stavů žáků bude povoleno používání výtahu na základě žádosti zákonného zástupce.

 

 

 

Historický park Bärnau-Tachov aneb Středověk žít a zažít

V zářijových dnech se někteří žáci naší školy, konkrétně 16 dětí z šestých a sedmých ročníků, zúčastnili česko-německého projektu, který měl za úkol přiblížit žákům každodenní život v raném i vrcholném středověku a seznámit se s německým jazykem. Jednalo se o čtyřdenní archeo-akci.

Na každý den jsme měli naplánované nejrůznější aktivity. Tyto programy zahrnovaly interaktivní prohlídku parkem, lukostřelbu, středověké hry (nejoblíbenější se stala hra s dřevěnými špalíky, zvaná KUBB), spřádání a barvení vlny, výroba keramiky, pečení chleba na ohni, odlévání cínu nebo pomoc při stavbě dvorce císaře Karla IV. Všechny aktivity žáky nadchly, pracovali s velkým zaujetím a zájmem. Dokonce si domluvili s místní pracovnicí Emmou krmení tamních prasat Eberhardta a Kunikunde.

Žáci dostali k užívání středověké oděvy z vlny, někteří je nesundali po celou dobu, jiní v nich dokonce spali! Také obdrželi středověkou podestýlku ke spaní. Spali před palisádou skanzenu ve stanech. Vydrželi dvě mrazivé noci ve spacácích, což zaslouží nesmírný obdiv. Poslední noc strávili již v budově, kde si ustlali na koberci v kinosále. Jinak nám ale počasí přálo a moc jsme si celý pobyt užili.

Velký dík patří paní učitelce Anně Kroftové, která nám profesionálně tlumočila, a zajišťovala tak skvělou spolupráci s německými kolegy.

Celý projekt se zkrátka velmi podařil a doufám, že bude začátkem budoucí spolupráce s archeoparkem a také s německou školou.

Mgr. Marie Mattasová