Mobilní technická laboratoř EDUBUS v naší základní škole – 20. 9. 2022

V úterý 20. 09. 2022 se u nás ve škole konala akce EDUBUS, v rámci jíž k nám přijela mobilní technická laboratoř. Dopoledního programu se zúčastnili žáci 7. ročníků. Postupně se děti vystřídaly v autobusu plném zajímavých učebních pomůcek, z nichž některé máme i v naší škole. Vyzkoušely si, co všechno dokáže atmosférický tlak, jak naprogramovat Lego roboty za pomoci tabletu a jednoduchého programovacího jazyka.  Také se za použití digitálních mikroskopů velmi „zblízka“ podívaly na to, jak vypadá struktura různých materiálů, např. kůže ruky, vlasu, očních řas, vláken oblečení nebo škrábanců na špercích.

Odpoledne se EDUBUS naplnil pedagogickým sborem.  Za pomoci lektorů jsme si vyzkoušeli, jak pracovat s 3D tiskárnou, jak přiblížit programování nejen žákům 1. stupně, jak měřit teplotu nebo tlak pomocí pomůcek PASCO.

Odkaz na fotky

Mgr. Barbora Stušová

Organizace školního roku 2022/2023

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.
Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
13.2. – 19. 2. 2023  Plzeň-sever
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.
Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 3. září 2023.
Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Pokračujeme v projektu: Rozvíjíme klíčové kompetence III

Milí žáci, od 5. 9. 2022 budou zahájeny aktivity v rámci projektu Rozvíjíme klíčové kompetence III, které budeme poskytovat v průběhu šk. roku 2022/23 pro naše žáky zdarma. Jedná se zejména o doučování, poskytování nápravné péče a kariérového poradenství. 
Přihláška

Informace pro rodiče a žáky_zahájení nového školního roku

Vážení rodiče, milí žáci,
školní rok 2022/23 bude zahájen dne 1. září v 7. 25 hodin přivítáním nových žáků vedením školy a starostou obce. V prvních třídách přivítají žáky třídní učitelky a paní zástupkyně. První školní den bude ukončen po první vyučovací hodině v 8. 10 hodin (v prvním dnu nebude v provozu školní družina ani školní jídelna). V pátek 2. září bude vyučování na 1. stupni probíhat v 1. ročníku do 10.05 hodin, ve 2. – 5. ročníku 1. – 4. vyučovací hodinu, na 2. stupni 1. – 5. vyučovací hodinu pod vedením třídních učitelů, a to včetně zajištění školní družiny a školního stravování – v pátek pouze jedno jídlo. Od pondělí 5. září bude přihlášeným žákům o velké přestávce již k dispozici svačinka a ve školní jídelně bude umožněna volba ze dvou jídel.
Výuka podle rozvrhu bude v plném rozsahu zahájena v pondělí 5. září 2022     (1. ročník ještě zkrácená výuka do 10.05 hodin). 
Přejeme všem úspěšný start! 

Navýšení cen za stravné od 1. 9. 2022

Vážení rodiče, vzhledem k nárůstu cen potravin dochází k navýšení poplatku za stravné o 2,00Kč/oběd od 1. 9. 2022. Trvalý příkaz, který posíláte na účet školy, musíte navýšit podle kategorií. Nezapomeňte uvést variabilní symbol strávníka.

 kategorie                                cena oběda                                   trvalý příkaz

7 – 10 let                                 32,00Kč                                        700,00Kč                                                                                                

11 – 14 let                                34,00Kč                                        750,00Kč

15 let a více                             35,00Kč                                        770,00Kč

Svačinky                                  21,00Kč                                        460,00Kč

vedoucí školní jídelny: Kupková Jaroslava

Přihláška ke stravování oběd a svačinka