Rozvíjíme klíčové kompetence II

Vážení rodiče, milí žáci,
v uplynulých dvou letech jsme na naší škole realizovali projekt Rozvíjíme klíčové kompetence I. Protože jsme tento projekt vyhodnotili jako velmi zdařilý, pokračujeme v něm i nadále. Na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne 13. 02. 2019 v rámci Výzvy Šablony II rozhodlo MŠMT ČR o poskytnutí dotace ve výši 1 900 363,00 Kč.
Díky těmto prostředkům můžeme i nadále realizovat aktivity, kterými budou doučování, nové metody ve výuce, tandemová výuka, čt. klub… Nově jsme zařadili školní kariérové poradenství, projekty ve škole i mimo ni.
Veškeré informace a přihlášky získají žáci 3. září od svých třídních učitelů. Všechny aktivity budou hrazeny z projektu a jsou pro naše žáky zdarma.