Venkovní výtah a modernizace učebny pracovní výchovy

Během letních prázdnin byly provedeny stavební úpravy, investovalo se do moderního vybavení odborných učeben pracovní výchovy a do zajištění bezbariérovosti školy.

V rámci projektu s názvem Modernizace učebny pracovní výchovy, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0009991, vznikla učebna pracovní výchovy s kreslírnou, keramická dílna a nové skladovací prostory.

Zároveň vznikl u hlavní budovy prosklený výtah, který spojuje suterén a odborné učebny v podkroví. Celkové náklady se vyšplhaly na 6,5 milionu korun, z čehož poskytnutá dotace činila 5 milionů korun.

Rád bych poděkoval Ing. Královi a členům zastupitelstva obce Zruč-Senec za spolupráci, spolupodílení se na finančním zajištění akce a firmám, které si v nabitém letním programu našly čas na naši školu a byly ochotny s námi narychlo navázat spolupráci. Jedná se o Výtahy VOTO s.r.o., Senco Chaloupek s.r.o., Elektromontáže Štaif s.r.o., FANDA DO PODLAH, Abel C&C s.r.o., Vodoinstalatérství Václav Mašek a EFG CZ spol. s r.o.

V případě náhlých zdravotních omezení nebo poúrazových stavů žáků bude povoleno používání výtahu na základě žádosti zákonného zástupce.