Chemické pokusy

Díky chemickým laboratořím nám bylo umožněno začít s chemií jako takovou. Začali jsme každý měsíc dělat chemické pokusy. Hned poprvé jsme měli přefiltrovat vodu s křídou zpět na vodu. A ve čtvrtek jsme poprvé destilovali. Všechny to moc bavilo a těšíme se na příští laborky.