PROJEKT VESMÍR

Během listopadu jsme v hodinách přírodovědy probírali učivo o Vesmíru. Získali jsme mnoho nových informací. Dovršením tématu byla tvorba velkých projektů. Utvořili jsme si skupiny, promysleli téma, připravili si materiál a pustili se do práce. Malovali jsme, lepili, střihali, psali a vyhledávali informace v učebnici, encyklopediích i na internetu.

Každá skupina se snažila pracovat zodpovědně a s cílem vytvořit nejzajímavější projekt. Nakonec všechny skupiny byly úspěšné a projekty se vydařily.

Fotky naleznete ve fotogalerii.

Žáci 5. A