Funkční období členů stávající školské rady

MŠMT ČR prodlužuje opatřením obecné povahy v souladu s § 184a odst. 4 písm. a)školského zákona funkční období členů školských rad. Funkční období členů školské rady zřízené při základní, střední nebo vyšší odborné škole podle § 167 školského zákona, které skončí v době ode dne účinnosti tohoto opatření do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu, se prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu. Ředitel Masarykovy základní školy Zruč-Senec, okres Plzeň-sever, příspěvkové organizace v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, a v souladu s volebním řádem do školské rady vydaným obcí Zruč-Senec veřejně oznamuje, že volby členů do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků se budou konat do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu. Návrhy na kandidáty do školské rady jsou přijímány ředitelstvím školy písemně /jméno, příjmení, bydliště, tel. kontakt/ do 2 měsíců ode dne skončení nouzového stavu. Údaje o kandidátech jméno, příjmení, bydliště mohou být zveřejněny jen po souhlasu s jejich kandidaturou.