Informace výchovného poradce pro 2. stupeň – přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2020/21

Vážení rodiče, milí žáci,

aktuální brožuru Čím budu si můžete stáhnout ZDE.  V ní najdete přehled středních škol v Plzeňském kraji a jejich oborů – včetně studijních oborů víceletých gymnázií.

Další podrobnější informace související např. se zaměřením studijních oborů, vyučovanými předměty, chodem školy nebo kritérii přijímacího řízení můžete zjistit také prostřednictvím dnů otevřených dveří. Kromě termínů jsou tu i kontakty na jednotlivé střední školy a jejich pověřené pracovníky –  odkazy  na kalendář ZDE a na kontakty škol  ZDE. Oproti dřívějším rokům je počet návštěv omezen na jeden termín. Řada středních škol ale nabízí virtuální prohlídky školy nebo po předchozí domluvě umožňují individuální prohlídku.

Žáci devátého ročníku mají všechny informace zároveň nahrané v týmech. Střední školy průběžně rozesílají nejrůznější aktuální informace, které ukládám do týmů nebo je posílám prostřednictvím Školy online. Zvláště v této době proto doporučujeme průběžně sledovat uvedené komunikační platformy a také naše webové stránky.

Mgr. R. Černá, zástupkyně ředitele