Provoz základních škol od pondělí 30. listopadu 2020

Vážení rodiče, milí žáci, níže zasíláme základní informace o obnovení provozu škol a školských zařízení od 30. 11. 2020, kdy je povolena osobní přítomnost: žáků celého 1. stupně základních škol, žáků 9. ročníků základních škol, žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu lichý/sudý takto:
49. týden – lichý 30. 11. – 4. 12. 2020 prezenční výuka pro žáky 8. A, 8. B, 7. A; v tomto týdnu distanční výuka pro žáky 7. B, 6. A, 6. B
50. týden – sudý 07. 12. – 11. 12. 2020 prezenční výuka pro žáky 7. B, 6. A, 6. B; v tomto týdnu distanční výuka pro žáky 8. A, 8. B, 7. A, a tak dále v režimu rotační výuky – vyučovat budeme až do úterý 22. 12. 2020; od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021 vánoční prázdniny.
Školní jídelna i školní družina je v provozu, obědy je nutné si přihlásit – v době prezenční výuky ke konzumaci ve školní jídelně, v době distanční výuky možnost odebrat oběd do jídlonosiče. Během pondělí 23. 11. zašleme informace k organizaci výuky, školní družiny a časy obědů ve Šj jednotlivých tříd prostřednictvím třídních učitelů.
V úterý 24. 11. 2020 se budou konat online třídní konzultace dle předchozí emailové komunikace.
Rozvrh hodin zde