OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)/Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Ředitel základní školy / Директор початкової школи:
Masarykova ZŠ Zruč-Senec, školní 197, 330 08 Zruč-Senec, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23, viz příloha.
повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:
Výsledky zápisu budou zveřejněny dne 15. 6. 2022 na webových stránkách školy a na budově školy.Результати зарахування будуть оприлюднені 15. 6. 2022 року на сайті школи і на будівлі школи.
Rozhodnutí o nepřijetí obdržíte poštou do vlastních rukou. Рішення про те, що дитина не була прийнята, ви отримаєте поштою.
Školní rok v České republice začíná 1. 9. 2022. Навчальний рік у Чехії починається 1 вересня 2022 року.

Oznámení o konání zápisu zde
Žádost o přijetí zde