Školní výlet Rábí

Na Den dětí jsme s oběma třídami vyrazily na úžasný výlet. Autobus nás odvezl na hrad Rabí, kde jsme měli domluvenou prohlídku. Prohlídka byla tak akorát dlouhá, takže i pro ty, co nemají zrovna v lásce takovéto akce, to bylo přijatelné. Poté jsme znovu nasedli do autobusu a ten nás dovezl do Sušice, kde jsme měli rozchod. Většina z nás si byla koupit nějaké jídlo, ostatní šli někam na kafe. No a pak začalo to, na co se každý z nás nejméně těšil. Museli jsme vyjít na rozhlednu Svatobor, to znamená přes 2 kilometry do kopce. Pro většinu z nás to bylo trochu obtížné, protože na takovéto turistické výšlapy nejsme zvyklí. Nakonec jsme se všichni shodli na tom, že to nebylo až tak špatné. Sešli jsme do Hrádku u Sušice, kde už na nás čekal autobus. Cestou zpět jsme se ještě stavěli v Klatovech a pak už jen následovala cesta zpět. Cestou jsme si všichni společně zazpívali a bez úrazu a v plném počtu dorazili domů.