Díla našich žáků v kostele sv. Máří Magdaleny  

Ještě před pandemií jsme navázali spolupráci s paní Peroutkovou z Druztové, která spravuje kostel sv. Máří Magdaleny. V současném školním roce jsme spolupráci obnovili a já jsem dostala možnost realizovat výtvarné práce s žáky 2. stupně zaměřené na téma: Co je pevné a co není. Toto téma také zvolila paní Peroutková pro dílčí program akce Noc kostelů, kterého se pravidelně účastní.   

Letošní Noc kostelů proběhla 10. 6. a v kostele sv. Máří Magdaleny byla ke zhlédnutí výtvarná díla našich žáků z 2. stupně. Mystický prostor a atmosféra kostela oživila žákovská díla, ze kterých dýchala pozitivní a příjemná atmosféra. Za pracovitost a kreativitu děkuji všem žákům, kteří na zmíněné téma tvořili, a paní Peroutkové za možnost realizace komorní výstavy.  

Fotografie můžete shlédnout ve fotogalerii.

 Michaela Kokošková