Výsledky přijímacího řízení a výsledky výběrového testování úrovně vědomostí prováděné ČŠI ve školním roce 2021/2022

Přijímacího řízení na střední školy se účastnilo 48 žáků devátého ročníku. Jeden žák byl přijat na obor s uměleckým zaměřením. Celkem bude 43 žáků pokračovat ve studiu maturitních oborů, 5 žáků půjde na učební obory. Téměř všichni žáci byli přijati v prvním kole přijímacího řízení, z 2. kola byli přijati dva žáci. Na osmiletá gymnázia odcházejí tři žáci, na šestiletém gymnáziu bude studovat jedna žákyně.

Všem odcházejícím žákům přejeme hodně úspěchů nejen ve studiu, ale také v osobním životě!

Počátkem června proběhlo výběrové testování úrovně vědomostí v předmětech český jazyk a matematika. Do vzorku testovaných škol jsme byli vybráni i my. Testování se zúčastnili všichni žáci devátého ročníku. V tabulce je zaznamenána průměrná úspěšnost tříd naší školy, která je opravdu vysoká. Nejedná se tedy o porovnání tříd s ostatními školami. Po podrobnějším zpracování výsledků testování (na podzim 2022) budou školám připraveny ještě reporty porovnávající výsledky jejich žáků v úžeji vymezených skupinách škol.

  třída 9. A třída 9. B
český jazyk 70% 73%
matematika 65% 62%

 

Mgr. R. Černá, zástupkyně ředitele