Navýšení cen za stravné od 1. 9. 2022

Vážení rodiče, vzhledem k nárůstu cen potravin dochází k navýšení poplatku za stravné o 2,00Kč/oběd od 1. 9. 2022. Trvalý příkaz, který posíláte na účet školy, musíte navýšit podle kategorií. Nezapomeňte uvést variabilní symbol strávníka.

 kategorie                                cena oběda                                   trvalý příkaz

7 – 10 let                                 32,00Kč                                        700,00Kč                                                                                                

11 – 14 let                                34,00Kč                                        750,00Kč

15 let a více                             35,00Kč                                        770,00Kč

Svačinky                                  21,00Kč                                        460,00Kč

vedoucí školní jídelny: Kupková Jaroslava

Přihláška ke stravování oběd a svačinka