Volba třídní samosprávy

Třídní samospráva se stala nedílnou součástí života dětí naší školy.

Účinná spolupráce mezi učiteli a žáky je základem pro úspěšně se rozvíjející školu.

Třídní samospráva:

rozšiřuje povědomí o dětských právech, dává dětem možnost vyjádřit své názory, zástupci tlumočí názory třídy vedení školy na pravidelných schůzkách, samospráva přispívá k dobrému klimatu školy, žáci se učí rozhodovat sami za sebe, spoluovlivňovat řešení problémů.

  1. 9. 2022 jsme opět volili zástupce do třídní samosprávy. Zájemců ze strany žáků bylo mnoho.

Za naši třídu 3. A byli zvoleni: Sofie Bryknerová, Albert Votava, Tobiáš Metlička.

                                                                                                    Mgr. M. Kolářová