8. B v novém školním roce 2022/2023

1. září se sešla opět téměř celá třída ve školních lavicích.
Na konci loňského roku naše řady opustila 1 žákyně, která přestoupila na gymnázium, a přišel k nám nový žák z Ukrajiny. První dny byla zřejmá jazyková bariéra, ale žáci 8. B ho přijali skvěle, okamžitě mu začali pomáhat a z počátečních gestikulací se rodila nová slova a jednoduché věty, které vedly, a stále vedou, ke vzájemnému porozumění a komunikaci. V mnoha případech nastávají i komické situace.
Co plánujeme v nejbližší době? Chystáme se na dvě společné akce. První se jmenuje „Posviť si na budoucnost“ a je zaměřená na blížící se volbu učebních oborů a středních škol. Akce proběhne v DEPU2015 v Plzni 7. 10. 2022 v dopoledních hodinách. Akci zajišťují třídní učitelé osmých ročníků.
Druhou akcí je účast na interaktivní soutěži s názvem „Darkness and life“ („Tma a život“), která se uskuteční 18. 10. 2022 v areálu TJ Lokomotiva Plzeň Slovany. Naši školu bude reprezentovat soutěžní tým. Žáci zažijí zábavu, poučení, setkání se zajímavými hosty, talentovanými dětmi v oblasti tance a sportu. Akci pro žáky pořádá SVČ Radovánek.

Zapsala TU J. Kupková