Návštěva knihovny a práce s knihou

Navštívili jsme knihovnu a  seznámili jsme se, jak knihy vyhledávat, půjčovat.

Poprvé jsme pracovali samostatně s knihou. Každá skupina měla svůj pracovní list.

Nejprve jsme museli knihu vyhledat a potom pracovat podle zadání.

Po splnění úkolu si mohl každý vybrat knihu a číst si. Někteří si knihy půjčili domů.

A. Kroftová