Informace k přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2022/2023

Pozvánka na aktiv rodičů vycházejících žáků a zájemců o studium na víceletých gymnáziích

Vážení rodiče, milí žáci,
aktuální verze brožury Čím budu je ke stažení  ZDE.  Najdete v ní přehled středních škol v Plzeňském kraji a jejich oborů – včetně studijních oborů víceletých gymnázií. Další podrobnější informace související např. se zaměřením studijních oborů, vyučovanými předměty, chodem školy nebo kritérii přijímacího řízení můžete zjistit také prostřednictvím dnů otevřených dveří ZDE.

Žáci devátého ročníku mají všechny informace zároveň nahrané v týmech. Střední školy průběžně rozesílají nejrůznější aktuální informace, které ukládáme do týmů nebo je posíláme prostřednictvím Školy online. Doporučujeme průběžně sledovat uvedené komunikační platformy a také naše webové stránky.

Přihlášky na obory s uměleckým zaměřením (TZ) nebo přihlášky ke studiu na sportovním gymnáziu (9. roč., třída A – TZ) se podávají do 30. 11 2022.

Informativní schůzka pro rodiče vycházejících žáků a zájemců o studium na víceletých gymnáziích se koná v úterý 6. 12. 2022 od 16.30 hodin  v jazykové učebně (přízemí hlavní budovy, vedle ředitelny).

MŠMT – Opatření obecné povahy – Přijímací řízení

Mgr. R. Černá, zástupkyně ředitele