Dne 18. října 2022 se třídy 6. A a 6. B účastnily exkurze na Pražský hrad a okolí.

Níže fotodokumentace třídy 6. A. 

Mgr. Marek Štembera