Animujeme moderní pohádky

V rámci programu „Animujeme moderní pohádku“ jsme srovnali pojetí moderní pohádky Miloše Macourka jako literární předlohy a animovaného filmu. Srovnávání literárního textu a obrazového vyjádření animovaného filmu pomáhá proniknout do tajů filmové řeči.

Příběh byl inspirací pro výtvarné zpracování technikou rozpíjení tušové kaňky a její dokreslení dle vlastní fantazie. Pomocí principu animace žáci vytvořili krátký kreslený animovaný film. Ovládání animační techniky je pro žáky již samozřejmostí.

Práce v týmech při této aktivitě žákům velmi vyhovuje a baví.

                                                           Mgr. M. Kolářová