Čtenářská dílna v knihovně

Každým rokem využíváme spolupráce s knihovnou a nakladatelstvím Thovt. Pro školy má nakladatelství připraveny besedy s autory, motivační hry ke knihám a čtenářské dílny. Všechny aktivity jsou zaměřené k obohacení, zpestření výuky pro žáky, ale především k rozvoji čtenářské gramotnosti a dalších dovedností a schopností souvisejících se čtením.

 Pro děti od třetí třídy jsou připraveny motivační hry postupně náročnější jak z pohledu čtenářské gramotnosti, tak z pohledu nalezení různých pracovních postupů, hledání způsobů řešení. Současně je pamatováno na rozvoj organizace práce jak jedince, tak i ve skupině. Hry rozvíjejí u dětí rovněž kreativní a logické myšlení, komunikační dovednosti. Hry obsahují prvky aktivního učení a to vše zábavnou formou, která se snaží děti vtáhnout do víru dění, utužit jejich vytrvalost a soustředěnost.

Lektorka čtenářské dílny přiváží potřebný počet knih pro práci s knihou.

Čtenářská dílna nazvaná Pirátská nauka začíná hudební ukázkou. Uhodnou-li žáci, kde se s uvedenou melodií setkali, uhodnou i téma knihy, která na ně čeká. Opět je vyhrazen čas (přibližně 15 minut) na čtení jednoho příběhu z knihy. Kniha obsahuje informační dvojstrany za každým příběhem s encyklopedickými informacemi, proto rychlejší čtenáři mohou ve čtení pokračovat a přečíst si příslušné stránky. Po přečtení knihy je pro děti připraven pracovní list k vyplnění. V některých případech, kdy žákům nedělá problém vyřešit předešlé úkoly, se děti zapojí do zajímavé diskuse spojené s pobřežním pirátstvím a morální vinou či nevinou hlavní hrdinky příběhu.

I letos jsme pracovali velmi dobře.

                                                                                   Mgr. Marcela Kolářová