Mimořádné události ve 3. A

               V každém školním roce se žáci potkávají se znalostmi a dovednostmi zaměřenými na zvládání mimořádných událostí, např. s požáry, povodněmi, setkání s cizí osobou, přivoláním pomoci. Učí se takové situace vyhodnotit a  řešit přiměřeně svému věku.

               Učíme se, jak správně zavolat na linku tísňového volání, co obsahuje evakuační zavazadlo, poskytnutí první pomoci při drobných poraněních, jak se zachovat v mimořádné situaci a hlavně ji také rozpoznat.

               K nabytí těchto vědomostí využíváme www.zachrannykruh.cz.

               Zde jsou připravené pracovní listy a videa k jednotlivým tématům. Praktické ukázky žáky vždy zajímají a baví.

Uvědomují si, jak důležité informace mají znát.                               Mgr. M. Kolářová