Výuka s lesním pedagogem

Využili jsme možnost zúčastnit se výuky prvouky v lese s lesními pedagogy.

               Počasí ten den nám sice moc nepřálo, ale nám se venku v lese líbilo. Opakovali jsme, co víme o lese, lesních zvířatech a pravidlech chování v lese. Prohlédli si myslivecké trofeje a hádali, jakému zvířeti patří. Hráli hry a při nich poznávali další rostliny, stromy a živočichy. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí ze života v lese.

               Nejvíce se nám líbila stezka lesem, ale museli jsme si zakrýt oči a použít pouze hmat. Šli jsme podle lana mezi stromy a hádali, co jsme cestou nahmatali. Na konci stezky jsme si ověřili, zda naše hádání bylo správné.

Pokud budeme mít možnost se lesního vyučování ještě zúčastnit, určitě využijeme.

Velké poděkování patří oběma lesním pedagogům za nové poznatky a zážitky.

A. Kroftová, žáci 2. A