Category Archives: 2.A

Výuka s lesním pedagogem

Využili jsme možnost zúčastnit se výuky prvouky v lese s lesními pedagogy.

               Počasí ten den nám sice moc nepřálo, ale nám se venku v lese líbilo. Opakovali jsme, co víme o lese, lesních zvířatech a pravidlech chování v lese. Prohlédli si myslivecké trofeje a hádali, jakému zvířeti patří. Hráli hry a při nich poznávali další rostliny, stromy a živočichy. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí ze života v lese.

               Nejvíce se nám líbila stezka lesem, ale museli jsme si zakrýt oči a použít pouze hmat. Šli jsme podle lana mezi stromy a hádali, co jsme cestou nahmatali. Na konci stezky jsme si ověřili, zda naše hádání bylo správné.

Pokud budeme mít možnost se lesního vyučování ještě zúčastnit, určitě využijeme.

Velké poděkování patří oběma lesním pedagogům za nové poznatky a zážitky.

A. Kroftová, žáci 2. A

Animánie ve 2. A

Naše třída se na jedno dopoledne proměnila na filmové studio. Čekala nás animace českých pohádek.

               Nejprve jsme si o pohádkách povídali a pak některé části zahráli.

Pracovali jsme ve skupinách, každá dostala jednu pohádku. Domluvili jsme se, co z dané pohádky nafilmujeme. Měli jsme rozdělené role – někdo kreslil postavy, další zase rekvizity k filmování. Jak animovat, jsme znali z loňského roku. Jen jsme si zopakovali správný postup. Pak to byla práce, na kterou jsme se nejvíce těšili. Ještě titulky a naše pohádka byla hotová.

               Na hotový film se těšíme a rádi se opět pochlubíme.

A. Kroftová a animátoři z 2. A.

Návštěva knihovny a práce s knihou

Navštívili jsme knihovnu a  seznámili jsme se, jak knihy vyhledávat, půjčovat.

Poprvé jsme pracovali samostatně s knihou. Každá skupina měla svůj pracovní list.

Nejprve jsme museli knihu vyhledat a potom pracovat podle zadání.

Po splnění úkolu si mohl každý vybrat knihu a číst si. Někteří si knihy půjčili domů.

A. Kroftová

Zástupci 2. A ve školním parlamentu

Jsme druháci a budeme se účastnit schůzek školního parlamentu. Volili jsme si zástupce naší třídy. Každý napsal na lístek jméno spolužáka, o kterém si myslí, že bude naši třídu dobře zastupovat při jednání parlamentu.                                                                                                                                                         Hlasy byly sečteny. Naší třídu budou v tomto školním roce zastupovat:

Leonova Uliana  

Metlička Fabián

Pavlík Tobias        

 

Mgr. Kroftová Anna                                                                                                                                                                

Organizace školního roku 2022/2023

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.
Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
13.2. – 19. 2. 2023  Plzeň-sever
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.
Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 3. září 2023.
Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.