Category Archives: 2.A

Návštěva knihovny a práce s knihou

Navštívili jsme knihovnu a  seznámili jsme se, jak knihy vyhledávat, půjčovat.

Poprvé jsme pracovali samostatně s knihou. Každá skupina měla svůj pracovní list.

Nejprve jsme museli knihu vyhledat a potom pracovat podle zadání.

Po splnění úkolu si mohl každý vybrat knihu a číst si. Někteří si knihy půjčili domů.

A. Kroftová

Zástupci 2. A ve školním parlamentu

Jsme druháci a budeme se účastnit schůzek školního parlamentu. Volili jsme si zástupce naší třídy. Každý napsal na lístek jméno spolužáka, o kterém si myslí, že bude naši třídu dobře zastupovat při jednání parlamentu.                                                                                                                                                         Hlasy byly sečteny. Naší třídu budou v tomto školním roce zastupovat:

Leonova Uliana  

Metlička Fabián

Pavlík Tobias        

 

Mgr. Kroftová Anna                                                                                                                                                                

Organizace školního roku 2022/2023

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.
Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
13.2. – 19. 2. 2023  Plzeň-sever
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.
Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 3. září 2023.
Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Den otevřených dveří v ZD Žichlice

Byli jsme pozváni na Den otevřených dveří do ZD Žichlice. Viděli jsme nejmodernější zemědělskou techniku. Měli jsme možnost nahlédnout do dojírny a seznámit se, jak se nyní dojí krávy. Vyzkoušeli si ruční dojení a pohladili malá telátka. Zasoutěžili jsme si v překážkovém běhu, slalomu s obilím, poznávali zemědělské plodiny a hasili jsme. Exkurze se nám líbila.  

            Fotografie si můžete prohlédnout v galerii.

Taneční a hudební vystoupení

Naší školu navštívily zahraniční hudební a taneční  soubory.

Hudební soubor byl ze Španělska a taneční z Bosny a Hercegoviny. Hudební program byl velmi pěkný. Na závěr jsme měli možnost si s tanečníky také zatancovat a naučit se jejich tanec.