Category Archives: 3.A

Mimořádné události ve 3. A

               V každém školním roce se žáci potkávají se znalostmi a dovednostmi zaměřenými na zvládání mimořádných událostí, např. s požáry, povodněmi, setkání s cizí osobou, přivoláním pomoci. Učí se takové situace vyhodnotit a  řešit přiměřeně svému věku.

               Učíme se, jak správně zavolat na linku tísňového volání, co obsahuje evakuační zavazadlo, poskytnutí první pomoci při drobných poraněních, jak se zachovat v mimořádné situaci a hlavně ji také rozpoznat.

               K nabytí těchto vědomostí využíváme www.zachrannykruh.cz.

               Zde jsou připravené pracovní listy a videa k jednotlivým tématům. Praktické ukázky žáky vždy zajímají a baví.

Uvědomují si, jak důležité informace mají znát.                               Mgr. M. Kolářová

Animujeme moderní pohádky

V rámci programu „Animujeme moderní pohádku“ jsme srovnali pojetí moderní pohádky Miloše Macourka jako literární předlohy a animovaného filmu. Srovnávání literárního textu a obrazového vyjádření animovaného filmu pomáhá proniknout do tajů filmové řeči.

Příběh byl inspirací pro výtvarné zpracování technikou rozpíjení tušové kaňky a její dokreslení dle vlastní fantazie. Pomocí principu animace žáci vytvořili krátký kreslený animovaný film. Ovládání animační techniky je pro žáky již samozřejmostí.

Práce v týmech při této aktivitě žákům velmi vyhovuje a baví.

                                                           Mgr. M. Kolářová

Čtenářská dílna v knihovně

Každým rokem využíváme spolupráce s knihovnou a nakladatelstvím Thovt. Pro školy má nakladatelství připraveny besedy s autory, motivační hry ke knihám a čtenářské dílny. Všechny aktivity jsou zaměřené k obohacení, zpestření výuky pro žáky, ale především k rozvoji čtenářské gramotnosti a dalších dovedností a schopností souvisejících se čtením.

 Pro děti od třetí třídy jsou připraveny motivační hry postupně náročnější jak z pohledu čtenářské gramotnosti, tak z pohledu nalezení různých pracovních postupů, hledání způsobů řešení. Současně je pamatováno na rozvoj organizace práce jak jedince, tak i ve skupině. Hry rozvíjejí u dětí rovněž kreativní a logické myšlení, komunikační dovednosti. Hry obsahují prvky aktivního učení a to vše zábavnou formou, která se snaží děti vtáhnout do víru dění, utužit jejich vytrvalost a soustředěnost.

Lektorka čtenářské dílny přiváží potřebný počet knih pro práci s knihou.

Čtenářská dílna nazvaná Pirátská nauka začíná hudební ukázkou. Uhodnou-li žáci, kde se s uvedenou melodií setkali, uhodnou i téma knihy, která na ně čeká. Opět je vyhrazen čas (přibližně 15 minut) na čtení jednoho příběhu z knihy. Kniha obsahuje informační dvojstrany za každým příběhem s encyklopedickými informacemi, proto rychlejší čtenáři mohou ve čtení pokračovat a přečíst si příslušné stránky. Po přečtení knihy je pro děti připraven pracovní list k vyplnění. V některých případech, kdy žákům nedělá problém vyřešit předešlé úkoly, se děti zapojí do zajímavé diskuse spojené s pobřežním pirátstvím a morální vinou či nevinou hlavní hrdinky příběhu.

I letos jsme pracovali velmi dobře.

                                                                                   Mgr. Marcela Kolářová

Ilustrace

Jednou z oblíbených výtvarných činností žáků je ilustrování přečtených textů, ale i napodobování ilustrací známých ilustrátorů.

               Oblíbeným ilustrátorem našich dětí je Zdeněk Smetana. Svým nezaměnitelným výtvarným způsobem vytvořil mnoho obrázků do knih, televizních kreslených pohádek a Večerníčků.

               Podívejte se, jak nám povedla postavička Rákosníčka. A porovnejte s originálem.

 

Autor: Zdeněk Smetana            zdroj:https://www.bing.com/

Autoři: Kryštof Cafourek, Denisa Hamarová, Albert Votava, Daniel Plzák

DSCN0931 2
DSCN0932
DSCN0933

 

Volba třídní samosprávy

Třídní samospráva se stala nedílnou součástí života dětí naší školy.

Účinná spolupráce mezi učiteli a žáky je základem pro úspěšně se rozvíjející školu.

Třídní samospráva:

rozšiřuje povědomí o dětských právech, dává dětem možnost vyjádřit své názory, zástupci tlumočí názory třídy vedení školy na pravidelných schůzkách, samospráva přispívá k dobrému klimatu školy, žáci se učí rozhodovat sami za sebe, spoluovlivňovat řešení problémů.

  1. 9. 2022 jsme opět volili zástupce do třídní samosprávy. Zájemců ze strany žáků bylo mnoho.

Za naši třídu 3. A byli zvoleni: Sofie Bryknerová, Albert Votava, Tobiáš Metlička.

                                                                                                    Mgr. M. Kolářová