Category Archives: 3.B

Ochrana při mimořádných událostech

V každém pololetí věnujeme jedno výukové dopoledne tomuto velmi důležitému tématu. Způsobem přiměřeným věku se děti seznamují s tím, jak se zachovat, pokud se s mimořádnou událostí setkají nebo se v ní přímo ocitnou. Kromě jiných materiálů při těchto hodinách využíváme osvědčené a velmi dobře zpracované webové stránky  www.zachrannykruh.cz, které jsou k dispozici nejen pro výuku ve školách, ale také pro veřejnost.

 

 

 

Není kaňka jako kaňka

V pondělí 7. 11. se děti ze 3. B pod vedením sympatických lektorek Martiny a Natálky staly na jedno dopoledne tvůrci animovaného filmu.  Nebyly v tomto ohledu úplní nováčci, již ve druhé třídě si animaci vyzkoušely. Ta letošní byla o něco obtížnější, děti pracovaly s tuší a tak nikdy úplně přesně nevěděly, co se v následujícím okamžiku na jejich papíře uděje. Práce vycházela z pohádky Miloše Macourka „Otýlie a 1580 kaněk“. 

Zatímco na výsledný „film“ si ještě pár dní počkáme, fotky s tohoto dne si můžete prohlédnout již teď ve fotogalerii tohoto webu.

 

Pirátská nauka

V pátek 2. listopadu jsme navštívili místní knihovnu. Byl pro nás připraven program s názvem Pirátská nauka. Stejně jako ostatní programy nakladatelství Thovt, byl zaměřen na zvyšování úrovně čtenářské gramotnosti – konkrétně na tiché čtení s porozuměním. Děti tedy pracovaly po většinu času samostatně – četly, vyhledávaly v textu odpovědi na otázky, tvořily otázky související s dějem přečtené kapitoly. Pro někoho byl tento způsob práce velmi obtížný, ale společnými silami jsme se nakonec dokázali „doplavit“ do cíle.

Chtěla bych vyzdvihnout skvělou práci Toníka Nižňana, který výborně zvládl všechny úkoly – tak skvěle, že to překvapilo i lektorku. Svojí aktivitou a zapojením tak zachránil naši třídu před ztroskotáním. 🙂 

Podzimní foukání ve 3. B

Projektové vyučování na téma podzim jsme si v pavilonu užili poslední zářiový den. I v naší třídě jsme toto roční období prozkoumali z různých stran při různých činnostech. Vyrobili jsme si ovocné ježky, při skupinové práci vznikly stromy s charakteristikou podzimu, na řadu přišly i podzimní básně a prvoučné (nebo snad třetiučné :-)?) znalosti – ty jsme si zopakovali pomocí prezentace a pracovního listu.

Nakoukněte do fotogalerie a sami posuďte, jak se nám dařilo.

 

Organizace školního roku 2022/2023

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.
Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
13.2. – 19. 2. 2023  Plzeň-sever
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.
Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 3. září 2023.
Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.