Category Archives: 5.A

Plzeňské pověsti

Dne 25.11.2022 se v místní knihovně uskutečnilo setkání s panem Petrem Škabradou, který nás provedl pověstmi z našeho nejbližšího okolí. Milé povídání bylo protkáno písněmi v doprovodu kytary. Nejvíce nás zaujala pověst o samotné Plzni a velbloudovi v jejím znaku.

Kdysi dávno byla katolická Plzeň obléhána vojsky Husitů. Boj trval deset měsíců. Pět tisíc Plzeňanů bojovalo s obrovskou přesilou nepřítele. Byl to lítý boj. Nakonec Plzeňané zvítězili a sebrali svoji válečnou kořist – zásoby, trofeje i velblouda. Za finanční pomoc ve válce dala Plzeň velblouda německému městu Norimberk.

 Nikol Marková, 5.A   

Návštěva Obecního úřadu ve Zruči – Senci

Dne 16.11.2022 navštívila naše třída Obecní úřad ve Zruči – Senci. Na setkání jsme se moc těšili, neboť někteří z nás zde byli naposledy s mateřskou školkou.

Po příchodu nás přivítal pan starosta a usadil do velké zasedací místnosti. Seznámil nás s životem v naší obci a nechal nahlédnout do starých kronik. Někdo si ve fotomateriálech našel svůj dům, jiní se poznali na fotografiích z Vítání občánků. Pak jsme se po skupinkách podívali do kanceláře pana starosty i ostatních pracovníků obce.

Návštěva byla poučná a zajímavá. Velké díky panu starostovi

žáci 5.A

Plavecký mariáš

Září a říjen jsme chodili plavat do plaveckého bazénu na Lochotíně. Splnili jsme tak řádný výcvik. Vůbec to nebylo ke škodě. Nejen že jsme se zdokonalili v různých stylech, ale naučili jsme se také skákat šipku.  Prodloužili jsme si léto a užili tak spoustu zábavy. V pondělí 7.11.2022 dostaneme Mokré vysvědčení. Určitě mezi námi bude hodně delfínů a kapříků. Nezapomeneme se pochlubit.

 

UŽ NÁM TO ZAČALO

Prázdniny se rychle přehouply do nového školního roku a my jsme zasedli do lavic pátého ročníku. Přivítali  jsme se se spolužáky. První zářijové dny byly plné zážitků a vzpomínek. Co se nám ve čtvrté třídě nejvíce líbilo? No přece školní výlet. Navštívili jsme zámek v Hořovicích, kde nás čekala prohlídka komnat a výstava hraček – ty nás velmi zaujaly . Byla to prostě bomba – nádherné panenky, domečky, rytíři, model železnice. Po krátkém občerstvení jsme jeli do Hornického muzea v Příbrami. Na hlavu jsme dostali přilby a šli do štoly, kde na nás čekal důlní vláček. Něco tak krásného jsme ještě neviděli. Po zabezpečení jsme jeli několik desítek metrů do podzemí. Trochu jsme se báli, ale byla to paráda.

Zase jsme viděli něco nového a zajímavého. Už se těšíme na ten příští…..

Organizace školního roku 2022/2023

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.
Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
13.2. – 19. 2. 2023  Plzeň-sever
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.
Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 3. září 2023.
Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.