Category Archives: 5.B

Návštěva dílen v Základní škole v Dýšině

Žáci 5. B Eliška Korelusová, Vilém Čvančara a Matouš Beran využili možnost vyzkoušet svoji zručnost v nově zrekonstruovaných dílnách dýšinské školy.

Všichni úspěšně zvládli vyrobit dřevěný hlavolam.

Plavání je u konce

Tento týden jsme absolvovali poslední lekci plavání. Jako obvykle proběhly rychlostní závody.

V naší třídě to dopadlo takto:

  1. místo Sophie Penven a Magdaléna Pacáková
  2. místo Monika Černá
  3. místo Ondřej Šneberk

Je nám trochu líto, že už plavání skončilo, ale těšíme se na běžné hodiny tělesné výchovy.          

  1. B

Návštěva obecního úřadu – úryvky ze slohových sešitů

Nejprve jsme si prohlíželi mapy a letecké snímky Zruče a Sence a hledali jsme, kde kdo bydlí, kde se nachází naše škola, hřiště nebo obecní úřad.

Listovali jsme různými kronikami a koukali se na staré fotky. Viděli jsme, jak se stavěla školka, naše škola i tělocvična. Několik fotek zachycovalo oslavy 1. máje a různé školní akademie.

Dozvěděl jsem se, že Zruč byla založena roku 1252.

Jedna z kronik měla skoro 600 stran.

Někteří z nás objevili na fotkách i sebe při vítání občánků.

Vyzpovídali jsme pana starostu. Zajímalo nás, co všechno jeho zaměstnání obnáší.

Pan starosta nám prozradil, že jeho medaile se jmenuje insignie a že ji nosí např. při vítání občánků.

                                                                                                                                                    Žáci 5. B

Dopravní výchova – ukázky ze slohových sešitů

Ve čtvrtek 22. 9. jsme jeli na dopravní hřiště do Kralovic něco se tam naučit a zajezdit si. Naučila jsem se hodně nových značek a křižovatek a plno dalších věcí. Třeba komu dát v křižovatce přednost, co by každý cyklista měl mít a umět, jaké oblečení je vhodné. Moc se mi tam líbilo. Nejvíc mě tam bavilo ježdění na kole.

S. Penven

Cesta do Kralovic autobusem trvala asi půl hodiny. Nejprve jsme šli do nové budovy. Zopakovali jsme si značky a pustili si nějaká videa o dopravě a chování na silnicích. Potom jsme se nasvačili a šli ven na dopravní hřiště. Rozdělili jsme se na chodce a cyklisty. Líbila se mi jízda na kole, protože tam byly semafory. Na závěr jsme si napsali malý testík.

A. Beránková

Nejvíc se mi líbilo, jak jsme jezdili na kole a být chodcem. Naučila jsem se kde a komu dávat přednost, jak se chovat nejen na křižovatce, poznala jsem nové značky. A zapamatovala jsem si, že je důležité mít správně nasazenou helmu. A na konec jsme ještě psali test, který byl pro mě dost obtížný. Tak uvidím, zda tu průkazku cyklisty dostanu. Líbilo se mi tam hodně a jela bych tam určitě znovu.

M. Černá

Dopravní výchova

22. září se celá naše třída vydala na nové dopravní hřiště do Kralovic.

Nejprve jsme se usadili v učebně, kde jsme si s panem učitelem zopakovali, jak se správně chovat na silnici jako chodci i jako cyklisté. Výuku nám zpestřila i videa Besipu namluvená Martinem Dejdarem. Po přestávce na svačinu jsme si ještě procvičovali značky a nemohli se dočkat, až vyrazíme ven. Nejprve jsme si celé hřiště společně prošli, prohlédli si značky, křižovatky, jízdní pruhy, kruhový objezd, železniční přejezd i semafory. Pak nás pan učitel rozdělil na dvě skupiny. První skupina dostala kola, druhá skupina dělala chodce a zároveň měla za úkol sledovat cyklisty, zda nedělají nějaké přestupky. Potom jsme se ještě třikrát vyměnili. Čas rychle ubíhal a nás na závěr ještě čekal test ze silničních pravidel. Devíti lidem z naší třídy se podařil tak dobře, že získali Průkaz cyklisty. My ostatní se o to pokusíme příště J

Více fotografií v galerii.                                                                                                                        Třída 5. B