Category Archives: 8.B

„Posviť si na budoucnost“

Dvoudenní festival vzdělání a práce navštívili naši osmáci 7. 10. 2022 v plzeňském DEPu. Tento festival nabídl žákům přehled o možnostech studia a následného kariérního uplatnění. Kromě prezentací 31 SŠ a SOU, byli žákům k dispozici v ateliéru kariéroví poradci z Krajského centra vzdělávání a z Úřadu práce, kteří informovali žáky o učebních programech, vyučovaných předmětech a možnostech uplatnění na trhu práce, na nádvoří měla svůj stánek Armáda ČR.

A jaké byly reakce žáků?

Bylo to dobré, jen pořád nevím, jakou školu vybrat. Bylo dobré vědět, co mám za možnosti. B. Soušková

Nelíbilo se mi množství lidí, zbytečně dlouho strávený čas, pomohlo mi to v rozhodování, vím toho o něco víc. T. Štefl

Mně osobně to nic nepřineslo, bylo to chaotické. J. Baxová

Líbilo se mi tam, mohli jsme si něco vyzkoušet a mohli jsme se ptát na to, co nás zajímá. J. Pávek

Zbytečně dlouhý čas, nic moc mě nezaujalo, pouze tužky byly zdarma. A. Engelthaler, T. Havlík

Moc lidí, vystavovatelé byli milí a poskytovali spoustu užitečných informací. V. Kovanda

Dost chaotické, velké množství lidí, ale našla jsem i „svoji školu“. T. Královcová

Moc lidí, mohli jsme se nechat nalíčit a upravit, pak jsem šla do kavárny – to bylo super. G. Radičová

Bylo to zajímavé, potřeboval bych víc času, trošku mně to pomohlo s výběrem školy. F. Hrabačka

Nezaujalo mě vůbec nic, zaujala mě armádní škola, byli jsme tam až příliš dlouho, vzal jsem si, co jsem chtěl. J. Nováček

Některé školy samy zvaly ke stánkům, některé pasivně čekaly, zda se u nich někdo zastaví a setkal jsem se i s neochotou odpovědět na mé otázky. M. Krejsa

Moc lidí, větší nabídka pro kluky než pro holky, zaujala mě sportovní podnikatelská škola. K. Šimicová

8. B v novém školním roce 2022/2023

1. září se sešla opět téměř celá třída ve školních lavicích.
Na konci loňského roku naše řady opustila 1 žákyně, která přestoupila na gymnázium, a přišel k nám nový žák z Ukrajiny. První dny byla zřejmá jazyková bariéra, ale žáci 8. B ho přijali skvěle, okamžitě mu začali pomáhat a z počátečních gestikulací se rodila nová slova a jednoduché věty, které vedly, a stále vedou, ke vzájemnému porozumění a komunikaci. V mnoha případech nastávají i komické situace.
Co plánujeme v nejbližší době? Chystáme se na dvě společné akce. První se jmenuje „Posviť si na budoucnost“ a je zaměřená na blížící se volbu učebních oborů a středních škol. Akce proběhne v DEPU2015 v Plzni 7. 10. 2022 v dopoledních hodinách. Akci zajišťují třídní učitelé osmých ročníků.
Druhou akcí je účast na interaktivní soutěži s názvem „Darkness and life“ („Tma a život“), která se uskuteční 18. 10. 2022 v areálu TJ Lokomotiva Plzeň Slovany. Naši školu bude reprezentovat soutěžní tým. Žáci zažijí zábavu, poučení, setkání se zajímavými hosty, talentovanými dětmi v oblasti tance a sportu. Akci pro žáky pořádá SVČ Radovánek.

Zapsala TU J. Kupková

Organizace školního roku 2022/2023

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.
Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
13.2. – 19. 2. 2023  Plzeň-sever
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.
Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 3. září 2023.
Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Rodinný poklad představuje pro každého z nás něco úplně jiného. Pro někoho to může být plná lednička, pro jiného kuchařka po babičce, pro dalšího příběh, který „píše“ a prožívá jeho rodina, a pro někoho to může být DNA a geny. Takto si představují rodinný poklad Tobiáš Štefl a Adéla Široka ze 7. B a Johana Heřmanová z 9. A.

Rodinný poklad – soutěžení téma celostátní soutěže Děti malují pro Konto bariéry.

Michaela Kokošková

STOP ŠIKANĚ! To je téma letošní celostátní soutěže Svět očima dětí. A takhle to vidí se šikanou žákyně 7. ročníků Natálie Heřmanová, Barbora Křížová, Anežka Šimice ze 7. B a Julie Kohoutová ze 7. A.

Michaela Kokošková