Category Archives: Úřední deska

Ukončení výuky 18. 12. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, usnesením vlády ČR  č. 1335 ze dne 14. 12. 2020 se zakazuje s účinností ode dne 21. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků a studentů základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a účastníků ve školní družině… Výuka končí v pátek 18. prosince 2020 pro prezenční a distanční výuku. Dne  4. 1. 2021 bude zahájeno vzdělávání po vánočních prázdninách. Děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém období a přejeme všem krásné prožití vánočních svátků a pevné zdraví v novém roce, zaměstnanci MZŠ Zruč-Senec.

Příloha: UV-1335-2020-skoly.pdf

 

 

Rozpočty organizace

V příloze zveřejňujeme schválený rozpočet organizace na rok 2021 zde a výhledy rozpočtů 2021 – 2023 zde.

 

 

 

Rozpočty organizace IČ 750 06 316

V příloze zveřejňujeme výhledy rozpočtů organizace v letech 2021 – 2023 zde
V příloze zveřejňujeme návrh rozpočtu organizace na rok 2021 zde

Provoz základních škol od pondělí 30. listopadu 2020

Vážení rodiče, milí žáci, níže zasíláme základní informace o obnovení provozu škol a školských zařízení od 30. 11. 2020, kdy je povolena osobní přítomnost: žáků celého 1. stupně základních škol, žáků 9. ročníků základních škol, žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu lichý/sudý takto:
49. týden – lichý 30. 11. – 4. 12. 2020 prezenční výuka pro žáky 8. A, 8. B, 7. A; v tomto týdnu distanční výuka pro žáky 7. B, 6. A, 6. B
50. týden – sudý 07. 12. – 11. 12. 2020 prezenční výuka pro žáky 7. B, 6. A, 6. B; v tomto týdnu distanční výuka pro žáky 8. A, 8. B, 7. A, a tak dále v režimu rotační výuky – vyučovat budeme až do úterý 22. 12. 2020; od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021 vánoční prázdniny.
Školní jídelna i školní družina je v provozu, obědy je nutné si přihlásit – v době prezenční výuky ke konzumaci ve školní jídelně, v době distanční výuky možnost odebrat oběd do jídlonosiče. Během pondělí 23. 11. zašleme informace k organizaci výuky, školní družiny a časy obědů ve Šj jednotlivých tříd prostřednictvím třídních učitelů.
V úterý 24. 11. 2020 se budou konat online třídní konzultace dle předchozí emailové komunikace.
Rozvrh hodin zde

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, od 18. listopadu je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku základních škol. Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách. Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd. Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
Zařízení školního stravování je v provozu. Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet nařízená opatření. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci a zaměstnanci školy strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy. Oběd může rodič přihlásit pro dítě 1., 2. ročníku (konzumace v jídelně), nebo pro dítě, které navštěvuje vyšší ročník a které se nadále distančně vzdělává (zde je nutné si oběd vyzvednout přes venkovní okénko a odnést v jídlonosiči), vždy za dotovanou cenu. Oběd si žák 3. a vyššího ročníku vyzvedává v době od 11. 00 do 13. 45 hodin. Prosíme o přihlášení oběda na 18. 11. 2020 nejpozději do pondělí 16. 11. 2020 (10 hodin), abychom zajistili nákup potravin dle přihlášených strávníků. V případě potřeby kontaktujte vedoucí jídelny pí Kupkovou v pondělí 16. 11. od 7.00 do 11.00 hodin na tel.: 377 824 344.
Školní družina bude v provozu pro žáky 1., 2. ročníku dle standardní doby. Každou třídu bude mít na starosti jedna vychovatelka. Činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení vlády č. 1109 pokračuje i nadále.
Veškeré další organizační informace obdrží všichni rodiče prostřednictvím tř. učitelů elektronickou cestou nejpozději do pátku 13. 11. 2020. Žáci 3. a vyššího ročníku se i nadále vzdělávají formou distanční výuky beze změn.