Dokumenty ZŠ

Formuláře pro rodiče

Uvolnění žáka z vyučování (rodinná dovolená, soustředění apod.)
Uvolnění žáka z vyučování

Uvolnění žáka z předmětu tělesná výchova (pouze v případě uvolnění na celé pololetí nebo školní rok)
Podle novely zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, § 50, odst. 2, může ředitel školy ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu a zároveň určit náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na základě posudku vydaného registrujícím lékařem, pokud má být žák uvolněn na pololetí školního roku nebo na školní rok. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být pak žák uvolněn bez náhrady.
Uvolnění žáka z předmětu tělesná výchova

Žádost zákonného zástupce o používání výtahu žákem školy
Používání výtahu

Dokumenty

Školní řád platný od 1. 9. 2016
Školní řád
Dodatky ke školnímu řádu