Kontakty

Kupková Jaroslava vedoucí jídelny 377 824 344
Najmonová Jiřina vedoucí kuchařka 377 824 344
Ausbergerová Ivana kuchařka, vedoucí studené kuchyně 377 824 344
Čadková Růžena kuchařka 377 824 344
Kokošková Jana kuchařka 377 824 344
Pešicová Anna kuchařka 377 824 344

Odhlášení obědů provádějte přes objednávkový systém, popř. na telefonním čísle 377 824 344 v době od 6.00 do 10.30 hodin. V první den nemoci lze vzít oběd žáka do jídlonosiče od 11.00 hodin do 13.15 hodin.