Nárok na ošetřovné od 4. 1. 2021

Rodiče, kteří budou po skončení školních prázdnin od 4. 1. 2021 pečovat o dítě z důvodu uzavření školy, mají nárok na ošetřovné. Jedná se tedy o pokračování potřeby péče o dítě z téhož důvodu od 21. 12. 2020 bez přerušení. Uvedené platí i v případě, že zaměstnanec o dítě ve dnech 21. a 22. 12. 2020 nepečoval a nežádal ošetřovné. Prozatím je omezení účinné do 10. 1. 2021 s tím, že se však netýká mj. žáků 1. a 2. ročníků základní školy.
Rodiče žáků 1. a 2. ročníků základní školy tedy mohou uplatnit nárok na ošetřovné z důvodu uzavření školy pouze za dny 21. a 22. 12. 2020, které jsou dny potřeby péče o dítě. Od 23. 12. 2020 mají všechny děti školní prázdniny a za dny prázdnin se ošetřovné nevyplácí.
Rodiče starších žáků, kteří se na rozdíl od žáků 1. a 2. ročníků ZŠ do školy po Novém roce nevrací, budou moci žádat o ošetřovné dále od 4. 1. 2021. Stejně jako v předchozích případech uzavření škol použije zaměstnanec tiskopis „Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část“.
Uzavření školy se potvrzuje pouze formou čestného prohlášení osoby žádající o dávku, nikoli školy – čestné prohlášení je součástí tiskopisu v části A Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část.

Uzavření škol od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021 a nárok na ošetřovné

Provoz základních škol a školských zařízení od 4. ledna 2021

Vážení rodiče, milí žáci, níže zasíláme základní informace o provozu školy, školní družiny a jídelny od 04. 1. 2021:
– žáci 1. a 2. ročníku – prezenční výuka bude probíhat dle standardního rozvrhu hodin, stravování ve školní jídelně bude zabezpečeno po skončení vyučování s těmito opatřeními: rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby, ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení, ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace jídla. Prosíme rodiče, aby co nejdříve přihlásili oběd pro své dítě. Školní družina bude v provozu pro přihlášené žáky v běžné době s těmito opatřeními: dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy pro prezenčně vzdělávané žáky.
– žáci od 3. do 9. ročníku – výuka probíhá distančním způsobem. Rozvrhy hodin a pokyny pro konkrétní třídu zašleme rodičům do 30. 12. 2020 elektronickou cestou. Školní družina pro distančně vzdělávané žáky není možná. V době distanční výuky je možnost odebrat oběd do jídlonosiče přes výdejní okénko v době od 11. 00 do 13.45 hodin. Pokud využijete této možnosti, je nutné si oběd přihlásit, např. na celý týden nebo na vybraný den.
Škola bude otevřena od 6.45 hodin, žáci si odloží, vydezinfikují ruce za dohledu pedagogického pracovníka, a odcházejí bez zbytečného odkladu do svých kmenových tříd, kde bude přítomna paní učitelka. Pokud budete chtít zapůjčit školní notebook, kontaktujte svého třídního učitele.
Usnesení vlády o přijetí krizového opatření zde .

Ukončení výuky 18. 12. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, usnesením vlády ČR  č. 1335 ze dne 14. 12. 2020 se zakazuje s účinností ode dne 21. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků a studentů základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a účastníků ve školní družině… Výuka končí v pátek 18. prosince 2020 pro prezenční a distanční výuku. Dne  4. 1. 2021 bude zahájeno vzdělávání po vánočních prázdninách. Děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém období a přejeme všem krásné prožití vánočních svátků a pevné zdraví v novém roce, zaměstnanci MZŠ Zruč-Senec.

Příloha: UV-1335-2020-skoly.pdf

 

 

Pozvánka na online konzultace k přijímacímu řízení  – jaro 2021

Vážení rodiče,

online konzultace k přijímacímu řízení a vyplňování přihlášek na SŠ pro rodiče žáků 9. ročníku se uskuteční v následujících termínech a časech:
úterý     8. 12. 2020         16.30 – 17.15 a 17.20 – 18.05
středa   9. 12. 2020         16.30 – 17.15 a 17.20 – 18.05

Vyberte si jeden z uvedených časů, který Vám vyhovuje, bez ohledu na to, jestli Váš syn / Vaše dcera navštěvuje třídu 9. A nebo 9. B.
Společný tým pro 9. ročník se jmenuje Př = Přijímací řízení 9 konzultace a odkaz je ZDE.
Online konzultace pro rodiče žáků 5. a 7. ročníku, kteří budou podávat přihlášky ke studiu na víceletých gymnáziích, se koná ve čtvrtek 10. 12. 2020 v čase 17.00 – 17.45. Opět se připojí zájemci ze všech tříd 5. a 7. ročníku najednou. 
Společný tým pro 5. a 7. ročník se jmenuje KG = Konzultace víceletá G a odkaz je ZDE.
V těchto týmech budete mít v SOUBORECH nahraný materiál, kde budete mít všechny informace,
o kterých budu mluvit, stále k dispozici, abyste se k nim mohli opakovaně vracet. Najdete tu i vzor vyplněné přihlášky.

Těším se na společné setkání.

Mgr. R. Černá, zástupkyně ředitele a výchovná poradkyně

 

Provoz základních škol od pondělí 30. listopadu 2020

Vážení rodiče, milí žáci, níže zasíláme základní informace o obnovení provozu škol a školských zařízení od 30. 11. 2020, kdy je povolena osobní přítomnost: žáků celého 1. stupně základních škol, žáků 9. ročníků základních škol, žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu lichý/sudý takto:
49. týden – lichý 30. 11. – 4. 12. 2020 prezenční výuka pro žáky 8. A, 8. B, 7. A; v tomto týdnu distanční výuka pro žáky 7. B, 6. A, 6. B
50. týden – sudý 07. 12. – 11. 12. 2020 prezenční výuka pro žáky 7. B, 6. A, 6. B; v tomto týdnu distanční výuka pro žáky 8. A, 8. B, 7. A, a tak dále v režimu rotační výuky – vyučovat budeme až do úterý 22. 12. 2020; od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021 vánoční prázdniny.
Školní jídelna i školní družina je v provozu, obědy je nutné si přihlásit – v době prezenční výuky ke konzumaci ve školní jídelně, v době distanční výuky možnost odebrat oběd do jídlonosiče. Během pondělí 23. 11. zašleme informace k organizaci výuky, školní družiny a časy obědů ve Šj jednotlivých tříd prostřednictvím třídních učitelů.
V úterý 24. 11. 2020 se budou konat online třídní konzultace dle předchozí emailové komunikace.
Rozvrh hodin zde