Závěr školního roku – 3.A

V červnu jsme vyrazili na výlet do Mariánských Lázní, ale před tím jsme ještě navštívili Klášter v Teplé, kde jsme si užili super bojovku. Povedená byla i noc ve škole na rozloučenou s malým pavilonem.

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2018/2019

olympiády, vědomostní a výtvarné soutěže: literárně-výtvarná soutěž Studijního centra Basic:m. V. Tomka 3. A, 1.m. P. Faulhammerová 6. B, 2.m. F. Volter 4. A, 3.m. M. Harazímová 2. A, 3.m. T. Kalašová 6. B, 3.m. M. Fryček a L. Růžičková oba 9. B; okresní kolo celostátní přehlídky dětských recitátorů – čestné uznání: K. Půtová 3. A, A. Zábran 5. A, M. a J. Hodkovi 6. B; CHKO Podyjí – celostátní výtvarná soutěž: 2.m. J. Štych 2. A; Požární ochrana očima dětíokresní kolo: 1.m. V. Fajfrlíková 5. B, 1.m. M. Hošek 8. B, 1.m. N. Schneiderová 6. A, 2.m. N. Hofírková a 3.m. F. Řáha oba 8. B; Děti malují pro Konto Bariéry – 1.m. T. Stojnovová 9. A; Matematický klokan – 1. až 5.m. M. Řezáč 2. A, 3.- 5.m. M. Štych 7. A, Pangea – matematická soutěž – nejúspěšnější řešitelé: K. Singerová 6. B, E. Zemanová 7. A, J. Rollinger 8. A, A. Nedvědová a T. Tuháčková obě 9. B; Logická olympiáda – nejúspěšnější řešitelé: M. Štych 7. A, K. Tlustá 9. B, okresní kola: Olympiáda z českého jazyka 10.m. K. Stajnerová 9. A, 26.- 28.m. A. Faulhammerová 9. B, Dějepisná olympiáda – 1.m. M. Fryček 9. B, 3.m. J. Tarantík 9. A,  5.m. E. Přibylová 9. A; Olympiáda z biologie – 4.m. M. Krausová a 10.m. T. Jiřincová obě 7. B, 6.m. K. Stajnerová 9. A; Zeměpisná olympiáda – 1.m. M. Štych 7. A, 8.m. K. Bobková 7. B, 9.m. J. Němeček 6. B, 10.m. J. Tarantík 9. A, 12.m. K. Lontscharová 8. A; Matematická olympiáda – 1.m. M. Štych 7. A, 1.m. J. Tarantík 9. A, 2.m. K. Singerová 6. B, 4.- 5.m. M. Krausová 7. B, 4.- 7.m. J. Steiner 8. B,  8.- 13.m. J. Heřmanová 6. A, 9.- 15.m. J. Rollinger 8. A, 14.- 15.m. M. Fryček 9. B; Fyzikální olympiáda – 1.m. J. Tarantík 9. A, 4.- 5.m. J. Steiner 8. B; Archimediáda – 3.m. K. Bobková 7. B, 4.m. M. Štych 7. A, 7.- 8.m. P. Sluka 7. B, 9.m. M. Krausová 7. B; krajská kola: Dějepisná olympiáda – 7.m. J. Tarantík 9. A, 10.m. M. Fryček 9. B, 28.m. E. Přibylová 9. A; Zeměpisná olympiáda – 13.m. M. Štych 7. A; Fyzikální olympiáda – 2.m. J. Tarantík 9. A

 sportovní soutěže: taneční kroužek Spirit Dance 2019 obhájil titul a získal putovní pohár náměstkyně hejtmana pro Plzeňský krajdívky 3. až 5. roč. P. Osladilová, A. Šašková, G. Radičová, A. Košařová, A. Beránková a L. Růžičková; okresní kola: Zručské pohybovky (nesoutěžní přehlídka pohybových skladeb) – naše dva týmy postoupily do kraje; atletický čtyřboj – 3.m., 2x 4.m. a 5.m. st; Mc Donald´s Cup – 3. a 5.m.; házená 3x m. a jednou 2.m. (nejlepší střelci A. Franěk, L. Brožová, N. Hofírková), volejbal – 4.m.; minifotbal – 2x 1.m. (nejlepší střelec R. Žemlička); přehazovaná – 1.m. ml. žákyně; Pohár Rozhlasu – 2x 3.m. (v jednotlivcích 1.m. A. Franěk), 5.m. a 6.m.; Odznak všestrannosti olympijských vítězů – 1.m. – D. Jirka 4. A, B. Svobodová 4. A, A. Chaloupková 5. A, T. Patejdl 6. B, k. Řezáčová 8. B., 2.m. – M. Klaub 4. A, M. Solucev 4. A, N. Kuželíková 5. A, Jan Kaňák 6. A, M. Lesová 6. A, 3.m. – O. Štych 5. A, P. Fanta 6. A, Preventan Cup – 2.m.; krajská kola: minifotbal – 4.m.; Odznak všestrannosti olympijských vítězů – celkově 2.m, 5.m. M. Klaub 4. A; O nejlepší pohybovou skladbu – tým Malí žraloci (chlapci a dívky ze 4. A) pod vedením A. Folkové obsadili 4. místo a skladba Naděje a temnota skončila v krajském finále na výborném 2. místě. Skladbu vytvořily i nacvičily s dívkami ze 7. až 9. ročníku žákyně 9. A S. Chmelařová a A. Folková.

 

Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy a vycházejícím žákům přejeme úspěchy i v dalším studiu či profesní přípravě.

Výsledky přijímacího řízení na SŠ ve školním roce 2018/2019

Přijímacího řízení se zúčastnilo 47 žáků 9. ročníku, 10 žáků 5. ročníku a 5 žáků 7. ročníku.

Na víceletá gymnázia bylo přijato celkem sedm žáků (z pátého ročníku tři a ze sedmého čtyři žáci). Ze žáků devátého ročníku bude pokračovat 32 žáků na maturitních oborech, z toho čtyři žáci na gymnáziích, a dvě žákyně půjdou na obory s uměleckým zaměřením. Do učebních borů nastoupí celkem 15 žáků.

Všem přejeme v dalším studiu hodně úspěchů.

Schůzka rodičů budoucích prvňáků

Schůzka rodičů budoucích prvňáků

Výběrové řízení

Ředitel školy vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent/ka majetkové správy, informace naleznete v příloze.

výběrové řízení