Rozvíjíme klíčové kompetence II

Vážení rodiče, milí žáci,
v uplynulých dvou letech jsme na naší škole realizovali projekt Rozvíjíme klíčové kompetence I. Protože jsme tento projekt vyhodnotili jako velmi zdařilý, pokračujeme v něm i nadále. Na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne 13. 02. 2019 v rámci Výzvy Šablony II rozhodlo MŠMT ČR o poskytnutí dotace ve výši 1 900 363,00 Kč.
Díky těmto prostředkům můžeme i nadále realizovat aktivity, kterými budou doučování, nové metody ve výuce, tandemová výuka, čt. klub… Nově jsme zařadili školní kariérové poradenství, projekty ve škole i mimo ni.
Veškeré informace a přihlášky získají žáci 3. září od svých třídních učitelů. Všechny aktivity budou hrazeny z projektu a jsou pro naše žáky zdarma.

Modernizace učebny pracovní výchovy a bezbariérovost školy

Vážení rodiče, milí žáci,
před několika měsíci jsme uspěli v Integrovaném regionálním operačním programu s názvem Modernizace učebny pracovní výchovy. Během letních prázdnin pracujeme na jeho realizaci.
Hlavním cílem realizace projektu je prostřednictvím stavebních úprav a investice do moderního vybavení odborných učeben zlepšit kvalitu
formálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a tím zvýšit reálnou budoucí uplatnitelnost žáků na trhu práce. Dalším cílem
projektu je přispět k rovnému přístupu ke vzdělávání, především s ohledem na děti ze sociálně a kulturně znevýhodněných rodin a děti se
speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), kdy vzdělávací zařízení bude uzpůsobeno pro inkluzi osob, a tím budou vytvořeny předpoklady pro
jejich zapojení do vzdělávacího procesu a rozvoj jejich klíčových schopností. Cíle bude dosaženo především investicí do stavebních úprav
spojených se zajištěním bezbariérovosti zařízení. Realizací projektu bude modernizována Učebna pracovní výchovy (dílna, keramická dílna,
kreslírna) včetně zázemí pro pedagoga – pro výuku pracovní výchovy. Dalším výsledkem projektu bude zajištění bezbariérovosti budovy základní
školy, vybudován bude výtah. Realizace projektu přispěje k zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků těchto klíčových kompetencí
technické a řemeslné obory.
V současné době jsou odborné učebny v suterénu již hotové a dokončuje se venkovní výtah. Celková částka přesáhne 6 miliónů korun.

Přání příjemně prožitých prázdnin

Přejeme krásné prožití letních prázdnin, hodně slunných dnů plných pohody Vám i rodičům a dne 2. září se těšíme na začátek nového školního roku.

Závěr školního roku – 3.A

V červnu jsme vyrazili na výlet do Mariánských Lázní, ale před tím jsme ještě navštívili Klášter v Teplé, kde jsme si užili super bojovku. Povedená byla i noc ve škole na rozloučenou s malým pavilonem.

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2018/2019

olympiády, vědomostní a výtvarné soutěže: literárně-výtvarná soutěž Studijního centra Basic:m. V. Tomka 3. A, 1.m. P. Faulhammerová 6. B, 2.m. F. Volter 4. A, 3.m. M. Harazímová 2. A, 3.m. T. Kalašová 6. B, 3.m. M. Fryček a L. Růžičková oba 9. B; okresní kolo celostátní přehlídky dětských recitátorů – čestné uznání: K. Půtová 3. A, A. Zábran 5. A, M. a J. Hodkovi 6. B; CHKO Podyjí – celostátní výtvarná soutěž: 2.m. J. Štych 2. A; Požární ochrana očima dětíokresní kolo: 1.m. V. Fajfrlíková 5. B, 1.m. M. Hošek 8. B, 1.m. N. Schneiderová 6. A, 2.m. N. Hofírková a 3.m. F. Řáha oba 8. B; Děti malují pro Konto Bariéry – 1.m. T. Stojnovová 9. A; Matematický klokan – 1. až 5.m. M. Řezáč 2. A, 3.- 5.m. M. Štych 7. A, Pangea – matematická soutěž – nejúspěšnější řešitelé: K. Singerová 6. B, E. Zemanová 7. A, J. Rollinger 8. A, A. Nedvědová a T. Tuháčková obě 9. B; Logická olympiáda – nejúspěšnější řešitelé: M. Štych 7. A, K. Tlustá 9. B, okresní kola: Olympiáda z českého jazyka 10.m. K. Stajnerová 9. A, 26.- 28.m. A. Faulhammerová 9. B, Dějepisná olympiáda – 1.m. M. Fryček 9. B, 3.m. J. Tarantík 9. A,  5.m. E. Přibylová 9. A; Olympiáda z biologie – 4.m. M. Krausová a 10.m. T. Jiřincová obě 7. B, 6.m. K. Stajnerová 9. A; Zeměpisná olympiáda – 1.m. M. Štych 7. A, 8.m. K. Bobková 7. B, 9.m. J. Němeček 6. B, 10.m. J. Tarantík 9. A, 12.m. K. Lontscharová 8. A; Matematická olympiáda – 1.m. M. Štych 7. A, 1.m. J. Tarantík 9. A, 2.m. K. Singerová 6. B, 4.- 5.m. M. Krausová 7. B, 4.- 7.m. J. Steiner 8. B,  8.- 13.m. J. Heřmanová 6. A, 9.- 15.m. J. Rollinger 8. A, 14.- 15.m. M. Fryček 9. B; Fyzikální olympiáda – 1.m. J. Tarantík 9. A, 4.- 5.m. J. Steiner 8. B; Archimediáda – 3.m. K. Bobková 7. B, 4.m. M. Štych 7. A, 7.- 8.m. P. Sluka 7. B, 9.m. M. Krausová 7. B; krajská kola: Dějepisná olympiáda – 7.m. J. Tarantík 9. A, 10.m. M. Fryček 9. B, 28.m. E. Přibylová 9. A; Zeměpisná olympiáda – 13.m. M. Štych 7. A; Fyzikální olympiáda – 2.m. J. Tarantík 9. A

 sportovní soutěže: taneční kroužek Spirit Dance 2019 obhájil titul a získal putovní pohár náměstkyně hejtmana pro Plzeňský krajdívky 3. až 5. roč. P. Osladilová, A. Šašková, G. Radičová, A. Košařová, A. Beránková a L. Růžičková; okresní kola: Zručské pohybovky (nesoutěžní přehlídka pohybových skladeb) – naše dva týmy postoupily do kraje; atletický čtyřboj – 3.m., 2x 4.m. a 5.m. st; Mc Donald´s Cup – 3. a 5.m.; házená 3x m. a jednou 2.m. (nejlepší střelci A. Franěk, L. Brožová, N. Hofírková), volejbal – 4.m.; minifotbal – 2x 1.m. (nejlepší střelec R. Žemlička); přehazovaná – 1.m. ml. žákyně; Pohár Rozhlasu – 2x 3.m. (v jednotlivcích 1.m. A. Franěk), 5.m. a 6.m.; Odznak všestrannosti olympijských vítězů – 1.m. – D. Jirka 4. A, B. Svobodová 4. A, A. Chaloupková 5. A, T. Patejdl 6. B, k. Řezáčová 8. B., 2.m. – M. Klaub 4. A, M. Solucev 4. A, N. Kuželíková 5. A, Jan Kaňák 6. A, M. Lesová 6. A, 3.m. – O. Štych 5. A, P. Fanta 6. A, Preventan Cup – 2.m.; krajská kola: minifotbal – 4.m.; Odznak všestrannosti olympijských vítězů – celkově 2.m, 5.m. M. Klaub 4. A; O nejlepší pohybovou skladbu – tým Malí žraloci (chlapci a dívky ze 4. A) pod vedením A. Folkové obsadili 4. místo a skladba Naděje a temnota skončila v krajském finále na výborném 2. místě. Skladbu vytvořily i nacvičily s dívkami ze 7. až 9. ročníku žákyně 9. A S. Chmelařová a A. Folková.

 

Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy a vycházejícím žákům přejeme úspěchy i v dalším studiu či profesní přípravě.