Volné pracovní místo

Nabízíme volné pracovní místo na pozici uklízeč/uklízečka (zkrácený pracovní úvazek). Nástup dle dohody, nejpozději od května 2021. Zájemci zašlou svůj životopis s kontaktními údaji na elektronickou adresu skola@zszruc-senec.cz nejpozději do konce března 2021.
Více informací najdete v příloze.

Informace o prospěchu a chování žáka za 1. pololetí

Vážení rodiče, milí žáci, vzhledem k blížícímu se ukončení prvního pololetí Vám sdělujeme, že žáci v prezenční výuce obdrží vysvědčení ve čtvrtek 28. 1. 2021 poslední vyučovací hodinu. Žákům od 3. ročníku a jejich rodičům budou informace o prospěchu a chování podány elektronicky prostřednictvím třídního učitele v systému Školy online také ve čtvrtek 28. 1. 2021. Písemné vyhotovení výpisu obdrží žáci při návratu k prezenční výuce daného ročníku. V pátek 29. 1. 2021 jsou vyhlášeny pololetní prázdniny.
Další pokyny o postupném návratu dětí do školy Vám zašleme po rozhodnutí vlády.

Rozvíjíme klíčové kompetence II

Vážení rodiče, milí žáci,
také ve 2. pololetí budeme realizovat aktivity v rámci projektu Rozvíjíme klíčové kompetence, kterými budou doučování, nové metody ve výuce, tandemová výuka, čt. Klub atd. Pokračujeme ve školním kariérovém poradenství, projektech ve škole i mimo ni.
Přihlášky získáte v elektronické verzi od třídních učitelů, je ale k dispozici i zde na našich webových stránkách. Zájemce prosíme o vyplnění a zaslání zpět třídním učitelům do 5. února. Pokud nastane prezenční výuka, samozřejmě přinesou přihlášky žáci osobně. Všechny aktivity budou opět hrazeny z projektu a jsou pro naše žáky zdarma. Probíhají prezenční formou, v případě evt. uzavření školy mohou probíhat distančně, online, dle pokynů vedoucích kroužků. Neprobíhají v době prázdnin a dnů volna.
Všechny aktivity se zahajují v týdnu od 1. 2. 2021.
Zde uvádíme přehled aktivit pro 2. pololetí školního roku 2020/21, který je možné využít i jako přihlášku. Termín uzávěrky pro podání třídnímu učiteli je pátek 5. února.
Přihlášku stahujte zde.

Provoz základních škol a školských zařízení od 11. ledna 2021

Vážení rodiče, milí žáci,
Vláda ČR dnes na svém jednání schválila prodloužení nouzového stavu a omezení provozu škol a školských zařízení. Od 11. ledna do 22. ledna 2021 se bude pokračovat od 3. ročníku v distančním vzdělávání tak, jak bylo zavedeno od 4. ledna 2021.
Prezenční výuky se budou účastnit pouze žáci 1., 2. ročníku podle rozvrhu hodin. Tito žáci mohou nadále využívat školských služeb – stravování a školní družiny. Obědy je nutné si přihlásit, v případě problémů kontaktujte vedoucí jídelny na tel: 377 824 344 nebo elektronicky jidelna.kupkova@zszruc-senec.cz
Žáci 3. a vyššího ročníku si mohou odebrat oběd přes výdejní okénko do jídlonosiče po předchozím objednání oběda.

Upřesnění informací k přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2020/21 dle opatření MŠMT zveřejněném dne 5. 1. 2021 s účinností od 5. 1. 2021

Upřesnění informací k př. řízení - opatření z 5.1.2021

Přijímací zkoušky
na střední školy