Informace pro rodiče a žáky_zahájení nového školního roku

Vážení rodiče, milí žáci,
školní rok 2022/23 bude zahájen dne 1. září v 7. 25 hodin přivítáním nových žáků vedením školy a starostou obce. V prvních třídách přivítají žáky třídní učitelky a paní zástupkyně. První školní den bude ukončen po první vyučovací hodině v 8. 10 hodin (v prvním dnu nebude v provozu školní družina ani školní jídelna). V pátek 2. září bude vyučování na 1. stupni probíhat v 1. ročníku do 10.05 hodin, ve 2. – 5. ročníku 1. – 4. vyučovací hodinu, na 2. stupni 1. – 5. vyučovací hodinu pod vedením třídních učitelů, a to včetně zajištění školní družiny a školního stravování – v pátek pouze jedno jídlo. Od pondělí 5. září bude přihlášeným žákům o velké přestávce již k dispozici svačinka a ve školní jídelně bude umožněna volba ze dvou jídel.
Výuka podle rozvrhu bude v plném rozsahu zahájena v pondělí 5. září 2022     (1. ročník ještě zkrácená výuka do 10.05 hodin). 
Přejeme všem úspěšný start! 

Navýšení cen za stravné od 1. 9. 2022

Vážení rodiče, vzhledem k nárůstu cen potravin dochází k navýšení poplatku za stravné o 2,00Kč/oběd od 1. 9. 2022. Trvalý příkaz, který posíláte na účet školy, musíte navýšit podle kategorií. Nezapomeňte uvést variabilní symbol strávníka.

 kategorie                                cena oběda                                   trvalý příkaz

7 – 10 let                                 32,00Kč                                        700,00Kč                                                                                                

11 – 14 let                                34,00Kč                                        750,00Kč

15 let a více                             35,00Kč                                        770,00Kč

Svačinky                                  21,00Kč                                        460,00Kč

vedoucí školní jídelny: Kupková Jaroslava

Přihláška ke stravování oběd a svačinka

Výsledky přijímacího řízení a výsledky výběrového testování úrovně vědomostí prováděné ČŠI ve školním roce 2021/2022

Přijímacího řízení na střední školy se účastnilo 48 žáků devátého ročníku. Jeden žák byl přijat na obor s uměleckým zaměřením. Celkem bude 43 žáků pokračovat ve studiu maturitních oborů, 5 žáků půjde na učební obory. Téměř všichni žáci byli přijati v prvním kole přijímacího řízení, z 2. kola byli přijati dva žáci. Na osmiletá gymnázia odcházejí tři žáci, na šestiletém gymnáziu bude studovat jedna žákyně.

Všem odcházejícím žákům přejeme hodně úspěchů nejen ve studiu, ale také v osobním životě!

Počátkem června proběhlo výběrové testování úrovně vědomostí v předmětech český jazyk a matematika. Do vzorku testovaných škol jsme byli vybráni i my. Testování se zúčastnili všichni žáci devátého ročníku. V tabulce je zaznamenána průměrná úspěšnost tříd naší školy, která je opravdu vysoká. Nejedná se tedy o porovnání tříd s ostatními školami. Po podrobnějším zpracování výsledků testování (na podzim 2022) budou školám připraveny ještě reporty porovnávající výsledky jejich žáků v úžeji vymezených skupinách škol.

  třída 9. A třída 9. B
český jazyk 70% 73%
matematika 65% 62%

 

Mgr. R. Černá, zástupkyně ředitele

Přání

Vážení rodiče, milí žáci,
přejeme Vám slunné léto, příjemně prožitou dovolenou a prázdniny. Našim absolventům úspěšný vstup do další životní etapy.
Všem děkujeme za spolupráci v letošním školním roce.

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2021/22

V letošním školním roce jsme se prosadili v mnoha soutěžích a olympiádách. V okresním kole Matematické olympiády nás reprezentovali žáci v kategorii Z5 s vynikajícími výsledky: 1. místo M. Řezáč z 5. A, 2. místo J. Štych, z 5. A, 3. místo S. Folková z 5. B, 9. – 12. místo M. Soušková, také z 5. B.  Za kategorii Z6 chválíme  T. Franze ze 6. C, umístil se na 3. místě, Z. Ježková z 6. A obsadila 11. – 12. místo. Z 8. ročníku byli nejúspěšnější V. Fajfrlíková z 8. B, 4. – 5. místo, a J. Franz  z 8. A, 6. – 9. místo. V kategorii Z9 reprezentoval školu P. Fanta z 9. A, vybojoval 12. místo. Výborné umístění jsme získali ve Fyzikální olympiádě: 4. místo J. Pechman ze 7. A.
V Dějepisné olympiádě byli nejúspěšnějšími řešiteli J. Heřmanová, 9. A – 9.  místo, K. Hofírek, 8. B – 13. místo  a L. Nová, 8. B – 18. místo. Významným úspěchem byla účast v Olympiádě z českého jazyka – 1. místo s postupem do krajského kola obsadila J. Heřmanová z 9. A. V krajském kole získala Johanka 2. místo a postoupila do republikového kola. V ústředním kole pak zabojovala a přivezla úžasné 11. místo!
Postup do dalšího klání vybojovali také mladší žáci v recitační soutěži. Do krajského kola postoupili L. Jelínková z 5. B a J. Zábran z 3. B. Sportovní soutěže probíhaly v květnových týdnech. Naši malí sportovci zazářili v minifotbale, postoupili do krajského kola, slavili jsme i ve vybíjené mladších žáků – 3. místo, úspěchy jsme sklízeli také v Poháru rozhlasu, v okresním kole McDonald´s Cupu jsme obsadili 1. místo. Zúčastnili jsme se dopravní soutěže BESIP v Plzni, reprezentovali nás žáci 5. a 9. ročníku. Mladší žáci vybojovali vynikající 2. místo, starší žáci byli čtvrtí.
Jsme moc rádi, že se nám tolik dařilo. Věřme, že v úspěšné reprezentaci naší školy budeme pokračovat i v dalším školním roce. Všem soutěžícím gratulujeme!
Mgr. Marie Mattasová
zástupkyně ředitele školy