Zaměstnanci

Vedení školy
Šik Oldřich,                        PhDr., Mgr., MBA ředitel 377 825 142
Černá Radomíra, Mgr. statutární zást. ředitele, výchovná poradkyně   2. st. 377 824 284
Mattasová Marie, Mgr. zást. ředitele, TU        VII. B, VPK, ANP 377 824 284
Mašková Květoslava, Mgr. preventista SPJ, metodik EV, TU VIII. B 377 824 742
Kroftová Anna, Mgr. výchovná poradkyně 1.st., VPK, TU III. A 377 824 741
 
Pedagogičtí pracovníci základní školy
Benešová Klára, Mgr. TU V. C 377 824 119
Čechura Petr, Mgr. TU VI. A, ICT 377 824 943
Folk Jiří, Mgr. TU V. B 377 824 943
Kolářová Marcela, Mgr. TU I. A 377 824 741
Kokošková Michaela, Mgr. U 377 824 742
Kubíková Markéta, Mgr. TU II. B, ANP 377 824 741
Kupková Jaroslava, Mgr. TU VI. B, VPK 377 531 588
Müllerová Hana, Mgr. TU IX. B 377 824 742
Nováková Michaela, Mgr. TU I. B 377 824 741
Patejdlová Alena, Mgr. TU II. A 377 824 741
Pavlová Arnoštka, Mgr. TU III. B 377 824 741
Pechmanová Petra, Mgr. U 377 824 743
Poláková Daniela as. ped., vychovatelka 377 824 741
Rozmarová Jar., Mgr. TU IV. A 377 824 119/741
Stušová Barbora, Mgr. TU IX. A 377 824 742
Šimanová Jar., Mgr. TU VII. B, VPK 377 824 742
Šlaufová Alena, Mgr. TU IV. B 377 824 119
Štembera Marek, Mgr. TU VIII. A 377 824 743
Šusterová Iva, Mgr. U 377 824 742
Švecová Alena, Mgr. TU V. A 377 824 119
Švimberský Martin, DiS. U 377 824 742
Winkelhöferová Zd., Mgr. U 377 531 588
 
Pedagogičtí pracovníci školní družiny
Záhoříková Milena ved. vychovatelka, ŠD I 377 824 121
Dobrá Pavla vychovatelka, ŠD III 377 824 121
Klailová Iva. vychovatelka, ŠD IV 377 824 121
Lišková Zdeňka vychovatelka, ŠD II 377 824 121
Vopatová Lucie , Bc. vychovatelka, ŠD V 377 824 121
Poláková Daniela vychovatelka, ŠD VI 377 824 121
Kokošková Michaela., Mgr. vychovatelka, ŠD VII 377 824 119
 
Nepedagogičtí pracovníci základní školy
Aneta Winkelhöferová as. ředitele 377 825 236
Kowarschik Luboš školník 377 824 118
Trnková Hana uklízečka 377 824 118
Havránková Zdeňka uklízečka 377 824 118
Chaloupková Jitka uklízečka 377 824 118
Pokladníková Gabriela uklízečka 377 824 118
 
Pracovníci školní jídelny
Kupková Jaroslava vedoucí jídelny 377 824 344
Najmonová Jiřina vedoucí kuchařka 377 824 344
Ausbergerová Ivana kuchařka 377 824 344
Čadková Růžena kuchařka 377 824 344
Kokošková Jana kuchařka 377 824 344